شرکت پویا ساز اصیل

درباره ما

ارتباط با واحدهای مختلف شرکت

  • واحد مدیریت : management@Pooyasazasil.com
    واحد بازرگانی : commercial@Pooyasazasil.com
    واحد كنترل كیفیت : quality@Pooyasazasil.com
    واحد مهندسی : engineering@Pooyasazasil.com
    واحد حسابداری : accounting@Pooyasazasil.com